Kaip ir žadėjau, sukūriau jums pasaulio pažinimo testą, baigus skyrių "Kas ji - mūsų Žemė?" Atsakydami galite naudotis vadovėliu, pratybų sąsiuviniu, kita literatūra, internetu (jei reikia). Taip pakartosite išeitą medžiagą ir pasiruošite skyriaus apibendrinimui.

Testas čia >>

 

  Parengiau jums testą apie daiktavardį. Atlikę jį, pakartosite ir įtvirtinsite žinias apie daiktavardį. Sėkmės. Testas čia:

  Parengiau jums  pasaulio pažinimo testuką.
Jei pasistengsite jį atlikti, pakartosite išeitą medžiagą ir sėkmingai parašysite po atostogų testą iš pasitikrinamųjų darbų. Sėkmės :):):)

Testas čia:

  Džiaugiuos, kad turiu pagalbininkų. Jokūbo mama pasiūlė atlikti testą.:)  Noriu paraginti aplankyti šį puslapį ir pasitikrinti pasaulio pažinimo žinias. Čia rasite ir kitokių testų.

Lietuvių kalbos testas apie veiksmažodį. Atlikdami galite naudotis vadovėliu, pratybų sąsiuviniu, taisyklių knygelėmis. Pasistenkite atlikti savarankiškai. Testas čia

Parengiau jums lietuvių kalbos namų darbą. Pasitikrinkite, kaip išmokote veiksmažodžių būtąjį kartinį laiką, ar prisimenate įsidėmėtinos rašybos žodžius, pabūkite mokytojais, ištaisydami padarytas klaidas. Laukiu greitų, teisingų atsakymų. Pirmųjų penkių , atsakiusių teisingai,  laukia staigmena. Užduotis čia

Atėjo pavasaris. Vis dažniau įsiliejame į garsų pasaulį, vis dažniau girdime aplinkui giesmininkų balsus. Tik ar gerai juos pažįstame ir skiriame? Pabandykite atspėti, kieno balsai skamba? Žiūrėti čia

Parengiau jums lietuvių kalbos testą. Tikiuosi, kad jį atlikdami pakartosite kalbos dalis. Atlikti čia.

 

Llietuvių kalbos testas. Tikiuosi, kad jį atlikdami pakartosite kalbos dalis. Atlikti čia.