Mano tėtis, kai aš buvau...

4 metų  Mano tėtis moka pasaryti viską.

5 metų  Mano tėtis labai daug visko žino.

6 metų  Mano tėtis stipresnis už tavo tėtį.

8 metų  Mano tėtis žino ne visiškai viską.

10 metų  Seniau, kai tėtis augo, viskas buvo tikrai kitaip.

12 metų  O, tai natūralu.Tėtis apie tai nežino. Jis per senas, kad atsimintų savo vaikystę.

14 metų  Nekreipkite dėmesio į mano tėtį. Jis labai senoviškas.

21 metų  Jis? Dieve mano, jis beviltiškai atsilikęs.

25 metų  Tėtis apie tai šį tą žino, bet jam ir derėtų, nes jis čia jau seniai.

30 metų  Gal reikėtų paklausti tėčio, ką apie tai mano. Be kita ko, jis labiau patyręs.

35 metų  Nepasitarusi su tėčiu nedarau nieko.

40 metų  Įdomu, kaip visa tai būtų sutvarkęs tėtis. Jis buvo toks protingas ir turėjo tiek daug patirties.

50 metų  Bet ką atiduočiau, kad tėtis būtų čia, kad galėčiau aptarti tai su juo. Blogai, kad neįvertinau, koks jis buvo sumanus. Būčiau galėjusi daug ko iš jo išmokti.

 

Ann Landers, Atgaiva sielai. Antras žingsnis, 2001

 "Mes niekada neišmoktume būti narsūs ir kantrūs, jei pasaulyje būtų vien džiaugsmas". (Helen Keler)
Kad būtum stiprus - būk kaip vanduo. Nėra kliūčių - jis teka; užtvanka - jis sustoja; užtvanka griūva - jis vėl teka; keturkampiame inde jis keturkampis, apvaliame - apvalus. Būdamas toks lankstus jis yra reikalingiausias ir stipriausias iš visų.


                                                                      PAGAL LAODZI
Būk visada teisingas, o ypač su vaiku. Ištesėk jam duotą pažadą, antraip išmokysi jį meluoti.


                      TALMUDAS

"Žiūrėti yra viena, matyti yra kita, suprasti, ką matai yra trečia. Mokytis iš to, ką supratai, dar kažkas kita. Bet daryti tai, ką išmokai, yra svarbiausia". (Michael LeBoenf)


 
PAMOKANČIOS ISTORIJOS
 
 
Sūnus: „Tėti, ar galiu tavęs paklausti?“
Tėtis: „Žinoma, sūnau, klausk.“
Sūnus: „Tėti, kiek tu uždirbi per valandą?“
„O koks tau skirtumas?“, šyptelėjo tėvas.
„Aš tik noriu žinoti, prašau, pasakyk, kiek uždirbi per valandą“, toliau prašė sūnus
Tėtis: „Na, jei jau taip nori… Per valandą uždirbu 20 Lt.“
 „Ach… – nuliūdo sūnus ir nulenkė galvą. – Tėti, gal galėčiau pasiskolinti iš tavęs 10Lt?“
Tėvas pasipiktino! „Jei tu klausi manęs kiek aš uždirbu tik tam, kad galėtum pasiskolint iš manęs pinigų ir nusipirktum dar vieną nelemtą žaislą, tai… Marš į savo kambarį, tu nenaudėli! Pamąstyk apie tai, koks savanaudis esi! Kasdien aš dirbu labai sunkiai, kol uždirbu tokius pinigus!“
Nuliūdęs mažas berniukas suslinko į savo kambarį. Tėvas atsisėdo ir pradėjo dar labiau piktintis dėl tokio vaiko įžūlumo. Kaip jis drįsta klausti tokio klausimo tik tam, kad išpeštų iš manęs pinigų!  Po valandėlės kitos vyras nusiramino ir pradėjo svarstyti: „Galbūt jis nori nusipirkti kažką, ko jam tikrai labai reikia, juk ir pinigų neprašo taip dažnai.“ Vyras atsistojo ir nuėjo prie vaiko kambario durų, atidarė.
Tėtis: „Miegi?“
„Ne, tėti“, sumurmėjo sūnus.
Tėtis: „Aš pamąsčiau… Na… Atsiprašau, manau per smarkiai sureagavau į tavo klausimą. Buvo ilga, sunki diena. Nereikėjo man išlieti viso sukaupto pykčio ant tavęs. Štai, imk, tavo prašyti 10Lt.“
Mažas berniukas sukluso ir kaipmat pakilo nuo lovos su šypsena. „ Ach, ačiū tau Tėti!“
Tada iš po lovos vaikas išsitraukė krepšelį su pinigais. Tėvas vėl pradėjo niršti. Vaikas skaičiavo pinigus. Ir su šypsena pažvelgė į tėvą.
Tėtis: „Kam tau reikėjo tų pinigų, jei tu ir taip jų turi?“
Sūnus: „Nes aš neturėjau užtektinai, bet dabar turiu! Tėti, aš turiu 20 Lt! Ar galėčiau nusipirkti vieną valandą tavo laiko? Prašau, grįžk rytoj valanda anksčiau. Norėčiau su tavimi pavakarieniauti.“
Tėvas sustingo, suspaudė krūtinę, prarado kvapą. Jis apkabino savo sūnų ir nuoširdžiai maldavo atleidimo.
Čia tik trumpas priminimas, kaip gyvenime sunkiai dirbame. Neturėtume leisti laikui kaip smėliui prabėgti pro mūsų pirštus neskyrus jo tiems, kuriuos labiausiai mylime ir branginame. Prisiminkime ir pasidalinkime ta 20 Lt vertės valanda su mums brangiais žmonėmis. Jei rytoj mirtume, įmonė kuriai dirbame galėtų lengvai surasti kitą darbuotoją, o štai šeima ir draugai, jiems mūsų truktų visą likusį gyvenimą. Pamąstykime apie tai, kaip aukojame save darbui ir neaukojame šeimai. Kai kurie dalykai yra tiesiog svarbesni.
Nežinomas autorius

 

 •  

 

 

Dovanoti

 

Du vienuoliai augino rožes. Pirmasis gėrėdavosi jų grožiu ir svaigdavo nuo jų aromato.

Antrasis gražiausias rožes skindavo ir dovanodavo praeiviams.

-         Ką tu darai? – pyko pirmasis. – Kaip gali atsisakyti džiaugsmo, kurį tau teikia rožės ir švelnūs jų kvapai?

-         Rožių aromatas lieka rankose to, kuris jas dovanoja kitiems, ramiai atsakė antrasis vienuolis.

 

Dovanoti – tai neišmatuojamas džiaugsmas.O be to dovanodami daug laimime.

 

                                                                Bruno Ferrero

 

Tad dovanokime vieni kitiems šypsenas, gėles, gražius žodžius.

IMTI
 
Tėvas su sūneliu žingsniavo judria miesto gatve, kurioje viena priešais kitą buvo išsidėsčiusios parduotuvės ir prekybos centrai. Tėtis tempė plastikinį krepšį, pilną pirkinių. Pažvelgęs į berniuką supūkštė:
-          Nupirkau tau raudoną sportinį kostiumą, nupirkau tau judantį robotą, nupirkau tau futbolininko kepuraitę... Ką dar nori gauti?
-          Paimk mane už rankos, - paprašė vaikas.

 

Bruno Ferrero

 

"Didžiausia klaida gyvenime būtų manyti, kad mes dirbame kažkam kitam, o ne sau."  B.Tracy

"Vidutiniam žmogui rūpi laiką prastumti, talentingasis stengiasi laiku pasinaudoti". A.Šopenhaueris

"Niekada neperplauksite jūros, jei tik sėdėsite ir žiūrėsite į vandenį".    Tagorė

"Pagirk žmogų už jo nugaros ir jis atsisuks į tave veidu".  V.Goloborodka

"Žmogui nepakanka kaupti žinias. Reikia mokėti gauti iš jų palūkanas".  J.V.Gėtė

"Jei kalbi, tavo žodžiai turėtų būti vertingesni už tylą". Indėnų patarlė

 

"Mokytojas - rožių augintojas. Nors į aštrius spyglius susižeidžia pirštus, bet gražiais žiedais visi džiaugiasi"  L.Inis

"Liftas į sėkmę neveikia. Tačiau visuomet galite lipti laiptais."(Zigas Ziglaras)

 • Šiame pasaulyje nėra nieko naujo, bet yra daug senų dalykų, kurių nežinome. (Ambrose Goldman)
 • Dar niekas nesuvokė, kokie atjautos, gerumo ir kilniaširdiškumo turtai slypi vaiko sieloje. Bet kurio tinkamo mokymo tikslas turėtų būti rasti tuos lobius. (Emma Goldman)
 • Ir atėjo ta diena, kai pumpurui rizika likti užsisklendusiam tapo skausmingesnė už riziką prasiskleisti ir pražysti. (Anais Nin)
 • Jaustis nelaimingam didelio proto nereikia. (Arnauld Desjardins)
 • Mums ypač dera išmokti meno sutelkti dėmesį į slapčiausias savo gyvenimo sritis. (Anais Nin)
 • Ateitis visada užklumpa tuos, kurie atgręžia jai nugarą.

       (John Engelbrecht )

 • Visi ką nors gali, niekas negali visko. (rašytojas Carl Scharnberg)
 • Vaiko gyvenimas - tarsi popieriaus lapas: kiekvienas praeivis palieka jame pėdsaką. ( Senovės kinų patarlė)
 • Mylėk, kol turi drąsoa, gyvenk, kol turi jėgos. (filosofas Piet Hein)
 • Tikrai išmintingas žmogus yra tas, kuris siekia suprasti žmogų, kurio nesupranta. ( filosofas Piet Hein)

 

 

Mokytojau,

Duok mokiniui sparnus,

kad jis galėtų jausti, kurti, džiaugtis ir stebėtis,

kad norėtų laime dalytis su kitais.

 

Duok mokiniui sparnus,

kad jis galėtų skristi jam vienam aiškia kryptimi,

taip aukštai, kaip jis pats panorės.

 

Duok mokiniui sparnus

ir pakilk šiam skrydžiui drauge.

Pajusk savo galimybes,

klausykis, stebėk, kurk gyvenimą

ir mokyk šito kitus.

 

(Autorius nežinomas)